Juni: Jag är CAB

På analysverkstaden på CAB i Örebro monteras nya bilar ner in i minsta detalj för att sedan monteras ihop igen. Allt för att säkerhetsställa tidsåtgången för alla moment som kan uppstå när en verkstad behöver ta hand om en skada.
Vi hjälper dem att bygga upp en ny bildbank och att visa vilka som är CAB.