December: Tid för reflektion

stadsmissionenDe senaste åren har antalet människor som lever i hemlöshet kraftigt ökat här i Örebro. Stödverksamheter som Porten Dorkas möter idag dubbelt som många individer i behov av mat, en dusch, rena kläder och stödsamtal jämfört med några år tillbaka.
Genom att stödja Örebro Stadsmission kan man bidra till ett bättre liv och meningsfull sysselsättning för många som inte har någonstans att gå eller som idag är utestängda från arbetsmarknaden.
Vi jobbar ideelt tillsammans med reklambyrån Think Happy Thouhgts och flera andra fotografer för att dokumentera delar av verksamheter som Örebro Stadsmission driver.