_DSC55960

Stadsarkitekturen kan nyttjas efter var och ens behov, inte nödvändigtvis som den är tänkt av dess upphovsman. Parkourutövaren Martin Almqvist nyttjar den lite annorlunda än de flesta.

Stadsarkitekturen kan nyttjas efter var och ens behov, inte nödvändigtvis som den är tänkt av dess upphovsman. Parkourutövaren Martin Almqvist nyttjar den lite annorlunda än de flesta.

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.